O nás

Zřizovatelem Rodinného centra Kolibřík je spolek Na louce, z.s. 


Organizace Na louce, z.s., je právnickou osobou, založenou v souladu s občanským zákoníkem. 
Jsme samosprávná, dobrovolná, nepolitická a NEZISKOVÁ organizace, založená  za účelem naplňování společného zájmu. 
Účelem spolku je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj společnosti různými formami podpory dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím vzdělávacích, společenských, volnočasových a sportovních aktivit, pomáhat při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální nejen pomocí zooterapie.  


Činnost rodinného centra jsme oficiálně zahájili v roce 2005 pod již existujícím sdružením dobrovolníků Na louce . Od 1. 1. 2013 jsme Mateřské centrum přejmenovali na Rodinné centrum. Tento název lépe vystihuje náplň naší činnosti, neboť se zaměřujeme na celé rodiny, a nejen na matky a otce na mateřské a rodičovské dovolené. Jsme centrum, podporující rodiny s dětmi, snažíme se pro ně zajistit bezpečný prostor pro společné trávení volného času, vzdělávání, osvětu,  poradenství i odpočinek. Každým rokem se stáváme více a více místem, kde děti nacházejí přirozené společenství vrstevníků a vidí svoji matku a otce v jiné roli než v domácnosti a v pracovní činnosti, místem, kde se mohou rodiče seberealizovat a vzdělávat, získávat zkušenosti a informace, místem, kam si mohou přijít pro radu, pomoc a povzbuzení při péči o děti. Nejsme pouhou hernou, kterých je všude mnoho a vznikají stále nové a nové, jsme místo, které ukazuje cestu, jak si rodičovství užívat a nikoli jen přežívat, jak se seberealizovat, vzdělávat a nestagnovat.  

Naše hlavní činnost se nemění, je stále stejná jen se upravuje dle aktuálních požadavků a potřeb klientů. Všemi svými aktivitami se zaměřujeme na poskytování služeb posilující rodičovské kompetence a rodinné soudržnosti, a hlavně na rozvoj fungující a milující rodiny. Naše činnost se se skládá ze čtyř částí, které se vzájemně doplňují a podporují.