O nás

Zřizovatelem Rodinného centra Kolibřík je spolek Na louce, z.s. 


Organizace Na louce, z. s. je právnickou osobou založenou v souladu s občanským zákoníkem. Jsme samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.

Našim posláním je působit preventivně v oblasti rodin ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávacích a společenských aktivit, pomáhat při léčbě dětí a dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální pomocí zooterapie.

K plnění poslání dochází prostřednictvím:

  • provozu rodinného centra Kolibřík jako prostoru vzájemného setkávání
  • poskytování poradenství a konzultační činnosti v oblastech potřeb rodiny
  • pořádáním vzdělávacích programů a kulturních, společenských a jiných aktivit vedoucích k posilování rodinných vztahů
  • provozu zooterapie za účelem zlepšování psychického, fyzického a sociálního stavu
  • podpory léčby konkrétních zdravotních problémů
  • návštěvy zooterapeutů v ústavech, školách, domovech důchodců, v rodinách s handicapovaným členem, ...
  • rozvoje citových, rozumových a pohybových schopností
  • spoluprací s jinými subjekty
  • vzdělávání svých členů

Profil organizace

Organizaci Na louce jsme založili v roce 2003 a ze začátku se svou činností věnovali zooterapii, která byla provozována v podobě canisterapie. V posledních dvou letech jsme tuto činnosti rozšířili i na filinoterapii. Od počátku existence jsme se také angažovali v organizování kulturní, preventivních a prorodinně orientovaných akcí a soutěží pro děti ve školách, školkách a v okolní přírodě.

V roce 2005 jsme zahájili činnost Mateřského centra Kolibřík a v následujícím roce zřídili také Laktační poradnu. Naše činnost se rozšiřovala a postupně zahrnovala širokou veřejnost až do té míry, že jsme v roce 2013 přešli na nový název Rodinné centrum Kolibřík.